Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont trzech klatek schodowych w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie
 
 
Numer Postępowania: ZSEE/ZP/2.2021
 
Nazwa Postępowania: Remont trzech klatek schodowych w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych pn.: Remont trzech klatek schodowych w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie (roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie)
 
Tryb postępowania: Podstawowy art. 275 pkt 1
 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00091285/01
 
Waluta postępowania: PLN
 
Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
 
Data ogłoszenia: 23-06-2021
 
Termin składania ofert: 08-07-2021 10:00
 
Termin otwarcia ofert: 08-07-2021 11:00
 
Kwota wadium (PLN): 2 000,00
 
Warunki udziału: zdolność techniczna lub zawodowa
 
Kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania zamówienia (zgodnie ze specyfikacją)
 
Załączniki:
 
 
Zmiana ogłoszenia nr 1
 
 
Modyfikacja nr 1
 
 
Zmiana ogłoszenia nr 2
 
 
Modyfikacja nr 2
 
 
Modyfikacja załącznika nr 13
 
 
 

Szczecin, dnia 13.07.2021 r.

Znak sprawy: ZSEE/ZP/2.2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Remont trzech klatek schodowych w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie”

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1126 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 220.000 zł brutto.

 

 

Szczecin, dnia 13.07.2021 r.

Znak sprawy: ZSEE/ZP/2.2021
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Remont trzech klatek schodowych w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie”


Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1126 ze zm.)


Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budowlane „Poldeco” s.c.
Andrzej Jakubiak vel Wojtczak, Ryszard Mazan
ul. Małopolska 57/7
70-514 Szczecin
NIP 851-26-49-937
Cena: 319 480,20 zł brutto

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych Racibora 60/61, 71-631 Szczecin

                         

Szczecin, dnia 10.08.2021r.

Znak sprawy: ZSEE/ZP/2.2021

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na: „Remont trzech klatek schodowych w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie”

 

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 

Ofertę nr 1

Przedsiębiorstwo Budowlane „Poldeco” s.c. 

Andrzej Jakubiak vel Wojtczak, Ryszard Mazan 

Małopolska 57/7

70-514 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta w/w Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SWZ.

 

Punktacja ofert:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Budowlane „Poldeco” s.c. 

Andrzej Jakubiak vel Wojtczak, Ryszard Mazan

Małopolska 57/7

70-514 Szczecin

Punkty w kryterium „cena” – 60

Punkty w kryterium „Termin gwarancji i rękojmi” - 10

Punkty w kryterium „Termin wykonania zamówienia” – 0

Łącznie – 70 pkt

 
 
zlotaszkola

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.